ALTIN ÇOCUKLAR PROJESİ

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
Altın Çocuklar Projesi

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı

Yazdır PDF

Gaziosmanpaşa İlçemizde eğitim alanındaki gelişmelere bir yenisi daha eklendi!

ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR TESPİT EDİLİYOR

İlçemizde zihinsel, özel akademik, yaratıcılık, sanat, psikomotor beceri ve liderlik gibi alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde motivasyona sahip, olağanüstü başarı gösteren çocuklarımız tespit ediliyor. Eski Yunan Düşünürü Eflatun bu çocukları “Altın Çocuklar” olarak adlandırmaktadır. “Altın Çocuklar” ülkenin kalkınması, gelişmesi, vizyonu, uluslararası konumu, geleceği için son derece stratejik önem arz etmektedir ki; batılı kaynaklara göre Osmanlı'yı imparatorluk haline getiren temel faktör Enderun'da  fen, sanat, din ve savaş alanlarında yetiştirdiği ve daha sonra devlet yönetiminde yer alan  üstün yetenekli çocuklardır. Ülkemiz, küreselleşen dünyada zengin yer altı ve yerüstü zenginliklerine sahip olmakla birlikte, dinamik nüfusu ve jeopolitik konumu itibari ile süper güç olma yolunda hızla ilerlemekte ve bunun olmazsa olmazı eğitime yatırım yapmaktır.

Üstün yetenekli ve zekâlı çocukların tespit edilerek eğitilmesi ülkemizin rekabet gücünü artıracağı düşünülerek ilçemizde üstün yetenekli çocukların bireysel farklılıkları dikkate alınarak potansiyellerine uygun eğitim almalarına yönelik “Altın Çocuklar Projesi” başlatıldı. “Altın Çocuklar Projesi” üstün yetenekli ve zekâlı çocuklar için alanında ilk olma özelliği taşıyan stratejik bir projedir.

Projenin Yürütme Ekibi Gaziosmanpaşa Kaymakamı Seddar YAVUZ, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Servet BAKIRCI, Havuzbaşı Atilla Baykal İlkokulu Müdürü Necat ENGİN, Gaziosmanpaşa Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Yetkin BASKIN ve Rehberlik Araştırma Merkezi Rehber Öğretmen Sezai BAYHAN’dır.

PROJENİN AMACI

Gaziosmanpaşa ilçemizde bulunan, bu zamana kadar sistemli ve programlı eğitim desteği alamamış üstün ve özel yetenekli çocukların kayıt altına alınması, tanılamalarının yapılması,

Eğitici eğitimi, aile eğitimi desteği ve süpervizyon katkısı ile çalışmanın bilimsel temelli ve doğru argümanlarla donatılması,

Bu projeyle önce İstanbul'daki diğer ilçelere daha sonra da Ülke genelinde üstün zekâlı/yetenekli çocukların eğitimleri konusunda model uygulama olması ve bu alanda GAZİOSMANPAŞA ilçemizi lider konuma getirme amaçlanmıştır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

İlçemizdeki ilkokullarda eğitim gören ve öğretmenler tarafından önerilen öğrencilerimizden en yüksek performansı gösteren 60 öğrencidir.

Proje, daha sonraki aşamalarda ilçemizdeki her eğitim bölgesinde belirlenen okullarda hizmet verilecek şekilde geliştirilecektir.

PROJEYE ÖĞRENCİ SEÇİMİ

Üstün zekâlı olarak tanılanacak öğrenciler ilçemiz ilkokullarının 1-2 ve 3. sınıflardan Gaziosmanpaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezine yönlendirilmiş, RAM personelleri tarafından önce grup testleri, ardından bireysel zekâ testleri uygulanarak tespit edilmiştir.

Çalışmaya tüm ilçe genelinde, okul tarafından aday gösterme yolu belirlenen 330 öğrenci arasından tarama testleri ile belirlenen ve 1.2.3. sınıflar düzeyinde en yüksek puanları alan 57 öğrenci alınmıştır.

Eğitim, öğrencilerin ders saatleri dışında hızlandırma, zenginleştirme esaslı olarak yürütülmektedir. Dersler Pazartesi, Salı, Perşembe günlerinde 3’er saat olarak belirlenmiştir. Öğlenci olan ilkokulların öğrencileri 9.30 – 11.30; normal eğitim yapan okulların öğrencileri ise 15.30 – 17.30 saatleri arasında toplam üç derslikte eğitime alınmaktadır.

PROJEDE GÖREV ALAN ÖĞRETMENLER

İlçemizdeki ilkokul ve ortaokullara yapılan duyuru ile istekli öğretmenler arasından, projede uzun süre görev alacak olma, doktora - yüksek lisans yapmış olma, okul tarafından önerilme vb. kritere göre Proje Koordinasyon Ekibi tarafından belirlenen 72 öğretmen İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Üstün Zekâlılar Bölümünde 30 saatlik seminere katılmışlar, sertifika alan öğretmenler arasından istenilen kriterleri taşıyan 17 öğretmenle çalışmalara başlanmıştır.

ALTIN ÇOCUKLARIN AİLELERİ DE EĞİTİLİYOR

Üstün yetenekli çocukların aileleri de periyodik olarak eğitim sürecine dahil edilerek ve görevli koordinatör rehber öğretmenler tarafından ailelere; “Üstün yetenekli çocukların tanılanması özellikleri”, “Üstün yetenekli çocuklara karşı ana-baba tutumları”, “Üstün yetenekli çocukların eğitimi ve ihtiyaçları”, “Üstün yetenekli çocukla empati”, “Sosyal ve duygusal ihtiyaçları”, “Anne babanın yaklaşımları” konularında eğitimler verilmektedir.

 

Main Menu


Polls

Joomla! is used for?